SNABBFAKTA
ADRESS
Fyrtornsgatan 9B
BOSTADSTYP
Ägarlägenhet
ANTAL RUM
3 rum och kök
BO & BIYTA
100 + 0 kvm
BYGGÅR
2012
STARTPRIS
5 750 000kr
MÄKLARE
Gunilla Hedman

Gunilla Hedman

Reg. fastighetsmäklare/Nyprod.

0735-123 155

gunilla@westhemfast.se

Mäklaren informerar
  Lägenheten
  ° Tillhörande förråd finns om ca 8 kvm
  ° Lägenheten är ej pantsatt
  ° Flexibelt tillträde
  ° Fastigheten är befriad från kommunal fastighetsavgift fram till 2028

  Övrigt
  ° Två övernattningslägenheter finns att hyra för gäster
  ° Det finns flera cykelrum och miljöbod med bra sortering
  ° Garage i huset (1400 kr/mån), f.n. kö, ledig plats kan eventuellt finnas att hyra i grannhuset. Det finns även platser ute med el-uttag (775 kr/mån), f.n. kö. Det går även att stå på anvisade platser med boendekort (köps via Västerås stad). Gott om gästparkeringar utanför.
  ° Bredband tecknat kollektivt via Quicknet, 225 kr/mån (Fibra)
  ° 2019 installerades komfortkyla och pentry i gemensamma vardagsrummet
  ° 2020 rengjordes/oljades träfasaden och nytt styrsystem installerades (el, vatten och värme)
  ° Mer att läsa: https://www.residensmalaren.se/bistro/att-bo-har/

  Vad är en ägarlägenhet?
  Ägarlägenhet är en boendeform som passar dig som vill ha stor personlig frihet och lägre fasta kostnader.
  Du kan sälja, pantsätta eller hyra ut som det passar dig, och även juridisk person kan köpa. Precis som när du köper ett hus betalar du lagfart och pantsättningsavgift (vid lån).
  I en ägarlägenhet utgör avgiften kostnader för löpande driften och skötseln av gemensamma byggnadsdelar och utrymmen. Dessa inrättas i gemensamhetsanläggning och förvaltas av en samfällighetsförening.

  Samfälligheterna
  Här ingår du i två samfälligheter; Sjömärkets samfällighet och Residens Mälarens samfällighet
  Förenklat kan man säga att Sjömärket förvaltar själva byggnaden med installationer, medan Residens Mälaren förvaltar möteslokaler, gym, relax med pool och uthyrningslokaler.
  Sjömärket har inga lån medan Residens Mälaren har gemensamma lån.

  Samfällighetsavgifter är ca 4 400 kr/mån för Sjömärket och 2 400 kr/mån för Residens Mälaren (i nuläget fastställt fram till 2031).

  Samfälligheten Residens Mälarens räntekostnader är skattemässigt avdragsgilla hos ägarna av ägarlägenheterna. För 2024 innebär det att avgiften om 2 400 kr/mån blir ca 1 975 kr/mån efter ränteavdrag.

  ° Sjömärkets samfällighetsförening (49 deltagande fastigheter) förvaltar gemensamhetsanläggningen Sjömärket GA:3 som omfattar bland annat husets tak och fasad, trapphus, trädgård, värme, vatten, spill- och dagvattenledningar, soprum, hissar och fiberkabelnät
  ° Residens Mälarens Samfällighetsförening (45 deltagande fastigheter) förvaltar Sjömärket GA:4 med möteslokaler, vardagsrum, bibliotek, gym/relax, rum för uthyrning till entreprenörer för kroppsvård samt garage och parkeringsplatser
Gunilla Hedman