• Integritetspolicy

  • Integritetspolicy

Westhems fastighetsförmedling AB – Integritetspolicy

Personuppgifter

De personuppgifter som lämnas till fastighetsmäklare eller annan person kopplad
till Westhems fastighetsförmedling AB, behandlas i enlighet med

personuppgiftslagens regler (SFS 1998:204). Personuppgiftslagens syfte är att  skydda enskilda personer mot att deras integritet kränks genom behandling av  personuppgifter.

Westhems fastighetsförmedling AB tar in uppgifter om spekulanter, köpare,  säljare och övriga personers personuppgifter i olika dataregister.  Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig i samband med att du anlitar
en fastighetsmäklare, anmäler dig till någon av våra tjänster eller om du på annat  sätt kommer i kontakt med Westhems fastighetsförmedling AB. För att hålla våra  register aktuella kan personuppgifterna komma att kompletteras från privata och  offentliga register.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen är i första hand att sköta förmedlingen av en
bostad eller tjänst. Personuppgifterna används också för att Westhems  fastighetsförmedling AB ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra  avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.

Personuppgifterna får användas inom Westhems fastighetsförmedling AB för att
ge en god service men även för marknadsföring, statistik, marknads- och
kundanalyser. Personuppgifter används också för att utvärdera verksamheten för  att kunna utveckla och förbättra våra tjänster. Bilder och förmedlade bostäders  försäljningspriser och adresser kan efter godkännande publiceras på Westhems  fastighetsförmedling AB eller på samarbetspartners hemsidor.

De registrerade uppgifterna används också för att kunna erbjuda den registrerade
andra boenderelaterade produkter och tjänster, såsom bolån och försäkringar
som tillhandahålls av samarbetspartners. Personuppgifterna används för att  Westhems fastighetsförmedling AB ska kunna uppfylla de krav som ställs på vår
verksamhet.

Samtycke

Samtycke behövs i vissa fall vid inhämtande av känsliga personuppgifter som  exempelvis personnummer. Registrering och behandling av personuppgifter som  är nödvändig för att fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag behöver dock inte  föregås av samtycke. För sådan registrering inhämtas inte heller något samtycke.

Överföring av registrerade uppgifter

Personuppgifterna används i första hand inom Westhems fastighetsförmedling AB men kan också lämnas ut till andra företag och organisationer som Westhems fastighetsförmedling AB samarbetar med samt till myndigheter då skyldighet finns enligt lag. För att kunna erbjuda dig andra tjänster och produkter som exempelvis kontakt med bank, städbolag eller stylist kan också dina personuppgifter komma  att överföras till dessa parter.

Utlämning av information

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring. Din anmälan skickar du då till Westhems fastighetsförmedling AB, på nedanstående adress.

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt, se nedan.

Westhems fastighetsförmedling AB tillämpar god registervård för att hålla sina register uppdaterade och kommer ta bort uppgifter som är inaktuella. Under förutsättning att det inte strider mot gällande lagstiftning kan uppgifter raderas efter begäran av den registrerade.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är
Westhems fastighetsförmedling AB, 559174-8560 med
Adress: Landero 1, 725 91 Västerås
E-post: info@westhemfast.se Hemsida: www.westhemfast.se

Lagringstider

Säljare – När du anlitar Westhem fastighetsförmedling AB för förmedling av din bostad sparas dina uppgifter enligt följande:

ÄndamålKategorier av uppgifterLagringstidTidpunkt
Direktmarknadsföring• E-post
• Telefonnummer
• Adress
• Namn
1 årFrån att mäklarens uppdrag för
säljaren är fullgjort.
Bokföringsändamål • Kontonummer
• Namn
• Mäklararvode
7 årFrån utgången av det kalenderår
då relevant räken-skapsår
avslutats.
Åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av
terrorism
• Kontonummer
• Namn
• Adress
• Personnummer
• Kopia på ID-handling
5 årFrån att åtgärder för att uppnå
kundkännedom vidtagits.

När du begär en värdering eller offert av Westhem fastighetsförmedling AB så  sparas dina uppgifter enligt följande:

ÄndamålKategorier av uppgifterLagringstidTidpunkt
Administration av värdering• Namn
• Adress
• E-postadress
• Uppgifter om objekt
1 årFrån genomförd värdering.
Direktmarknadsf öring• Namn
• E-post
• Telefonnummer
2 årFrån att uppgiften samlats in.
Fullgöra arkiveringsplikt enligt fastighetsmäklarl agen• Samtliga uppgifter som
är nödvändiga för FMI:s
tillsyn
10 årFrån att uppgiften samlats in.

Köpare – När du köper en bostad som Westhem fastighetsförmedling AB förmedlar sparas dina uppgifter enligt följande:

ÄndamålKategorier av uppgifterLagringstidTidpunkt
Direktmarknadsföring• E-post
• Telefonnummer
• Adress
• Namn
3 månaderFrån tillträdet.
Åtgärder för att förhindra
penningtvätt och finansiering
av terrorism
• Kontonummer
• Namn
• Adress
• Personnummer
• Kopia på ID-handling
5 årFrån att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits.
Administration av bostadsförmedling, t.ex.
överföring av uppgifter till
bostadsrättsförening,
hantering av banklån etc.
• Namn
• Personnummer
• Adress
• E-post
• Telefonnummer
• Låneuppgifter
10 årFrån undertecknande av köpeavtal.
Uppföljning efter köpet (t.ex. för att följa upp att allt har gått bra med köpet)• Namn
• E-postadress
• Telefonnummer
3 månaderFrån tillträdet.
Fullgöra arkiveringsplikt
enligt fastighetsmäklarlagen
• Samtliga uppgifter som är nödvändiga för FMI:s tillsyn10 årFrån tillträdet.

Spekulanter – När du lämnar intresse på objekt som förmedlas av Westhem fastighetsförmedling AB sparas dina uppgifter enligt följande:

ÄndamålKategorier av uppgifterLagringstidTidpunkt
Direktmarknadsföring• Namn
• E-post
• Telefonnummer
2 årFrån att uppgiften samlats in.
Föra spekulantregister
och förmedla objekt
• Namn
• E-post
• Telefonnummer
2 årFrån att objektet har försålts.
Föra budförteckning• Namn
• Telefonnummer
• E-post
• Lämnade bud
10 årFrån att budgivningen avslutats.
Administrera intresseanmälan för ett visst objekt• Namn
• Telefonnummer
• E-post
IngenFrån att objektet förmedlats. Om
spekulanten har anmält
bevakning av ett objekt får dock
uppgifterna sparas under tiden
tills dessa objekt förmedlats.
Fullgöra arkiveringsplikt enligt
fastighetsmäklarlagen
• Samtliga uppgifter som
är nödvändiga för FMI:s
tillsyn
10 årFrån att objektet försålts.